Stop de lokale bezuinigingen

De financiële situatie van gemeenten in Nederland is onhoudbaar geworden. 
En juist in een crisis moeten inwoners en ondernemers kunnen vertrouwen op hun gemeente. Voor hulp waar nodig, en om de lokale economie en banen te beschermen.  
Laat daarom ook jouw stem horen. Stop de lokale bezuinigingen. 

Doe mee met de digitale manifestatie!

Op 2 juli is het debat in de Tweede Kamer over de financiële situatie van gemeenten. De gemeente Opsterland heeft het initiatief genomen om wethouders en raadsleden op te roepen om samen te demonstreren (maximaal 75 deelnemers vanwege de covid-19 beperkingen).

Niet iedereen kan naar Den Haag toe, ook vanwege de beperkende maatregelen rondom corona. Daarom laten we juist ook digitaal van ons horen in de ochtend van 2 juli! We roepen de sectoren op die het raakt om  zich ook uit te spreken.

Maak jij je zorgen over de leefbaarheid van jouw stad of dorp? Over de bibliotheken, sportvoorzieningen, of er voldoende zorg is voor ouderen en kinderen? Laat van je horen! 

#Gemeenteninnood
#StopLokaleBezuinigingen

Debat in de Tweede Kamer

 Laat je via sociale media horen wat de bezuinigingen in jouw gemeente betekenen en overtuig zo de Tweede Kamerleden dat bezuinigingen moeten stoppen. Of stuur een e-mail en vraag anderen dat ook te doen. 

Dit staat er op het spel...

Lees hier welke concrete zorgen er leven bij wethouders, raadsleden en andere partijen die met gemeenten samenwerken.

Wat zijn de oplossingen?

Het is belangrijk te werken aan duurzame oplossingen, zodat gemeenten de taken die zij hebben voor inwoners goed kunnen blijven uitvoeren. Lees hier welke oplossingsrichtingen er zijn.