Hieronder lees je welke lokale zorgen er allemaal worden geuit door gemeenten en andere partijen.

Ook jouw ervaringen en zorgen delen? Neem contact op! We verzamelen de reacties op deze pagina.

"Als gemeenten moeten bezuinigen, vallen we in een gat"


Infrabedrijven voelen de impact van corona en stikstof veel heftiger dan de meeste woning- en utiliteitsbouwers, blijkt uit het derde BouwMonitor-onderzoek. Bovendien zien ze vanwege de kortere duur van projecten sneller de bodem van hun werkvoorraad. “Er zijn heel wat bedrijven die na de bouwvak een droge portefeuille hebben”, zegt Gerard Hoiting van Roelofs Groep.

Lees hier het hele bericht

Utrechtse burgemeesters sturen minister een brandbrief over steeds nijpender wordende financiële situatie in hun gemeente: ’Dit kan zo niet langer, leefbaarheid komt in het gedrang’

Lees hier het hele bericht

Geen bezuinigingsreflex op publieke sectoren na coronacrisis

Dat schrijven de vakbonden voor onderwijs, defensie, politie en ambtenaren werkzaam voor rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een brief aan de Tweede Kamerleden, ministers en werkgeversorganisaties in de publieke sector.

Lees hier het hele bericht

Muziekverenigingen: noodfonds om bezuinigingen op te vangen mag niet nodig zijn

Als een noodfonds nodig is om de gevolgen van gemeentelijke bezuinigingen te verzachten, dan deugen die bezuinigingen niet. Dat vindt het Groot Venloos Muziekverenigingen Overleg (GVMO).

Lees hier het hele bericht

Wegenbouw in Oost-Nederland vreest ontslagen door bezuinigende gemeenten

ENSCHEDE – De wegenbouwsector maakt zich zorgen over de toekomst. Het aantal offertes en aanbestedingen neemt af en de werkvoorraad wordt minder. Er wordt gevreesd voor ontslagen over een aantal maanden.

Lees hier het hele bericht

Driekwart van de gemeenten voorziet extra bezuinigingen door coronacrisis

Door de coronacrisis dreigen gemeenten verder in financiële problemen te raken. Inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon, terwijl coronagerelateerde kosten zich opstapelen. Driekwart van de gemeenten verwacht daardoor extra te moeten bezuinigen. Enkele voorzien zelfs al dit jaar niet meer aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Lees hier het hele bericht

De bieb in Montfoort sneuvelde door gebrek aan geld, en dat kan in meer gemeentes gebeuren

PROVINCIE UTRECHT - Als gemeenten er komende jaren geen geld bij krijgen van het Rijk dan zullen voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek en musea verdwijnen. Dat gebeurde al in Montfoort waar de bieb een paar jaar geleden het veld moest ruimen.

Lees hier het hele bericht

Zwembad en bibliotheek verder onder druk doordat bij gemeenten tientallen ‘coronamiljoenen’ zijn verdampt

ARNHEM - Lokale voorzieningen als het zwembad en de bibliotheek staan zwaar onder druk door de coronacrisis. Gemeenten in de regio gaven in de laatste maanden samen al vele tientallen miljoenen euro’s extra uit. Nieuwe bezuinigingen lijken onvermijdelijk.

Lees hier het hele bericht

‘Zó herverdelen maakt de problemen nog groter’

De gevolgen van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds zorgen voor schrik bij de plattelandsgemeenten. ‘Als dit de herverdeling is dan is het draagvlak snel weg’, zegt Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10.

Lees hier het hele bericht