Zorg voor voldoende geld voor taken in de jeugdzorg, WMO en begeleiding naar werk

De gemeenten krijgen veel te weinig geld voor taken in het sociaal domein. En Rijksmaatregelen zoals het abonnementstarief maken dat tekort alleen maar groter. 

Juist daarom lukt het niet om recht te doen aan de bedoeling: betaalbare zorg van voldoende kwaliteit. Gemeenten hebben tijd en geld nodig om de jeugdzorg, wmo en begeleiding naar werk te verbeteren. 

Zet de opschalingskorting stop

Door de opschalingskorting krijgen gemeenten steeds minder geld, terwijl taken zoals klimaattransitie, beschermd wonen en de omgevingswet wel bij gemeenten komen te liggen. Daarom moet de opschalingskorting per 2021 stop worden gezet.

Eerst geld erbij, dan pas herijking gemeentefonds 

Kleine en grote gemeenten komen geld tekort. De aangekondigde herijking van het gemeentefonds is een nekslag voor kleine en middelgrote gemeenten. Er moet eerst meer geld bij  voordat er kan worden herverdeeld.

Lees hier het standpunt van de VNG hierover